Maakesken Metsästäjät ry. Hirvijaosto

Maakesken Metsästäjät ry.n Hirvijaosto vastaa seuran vuokraamilla metsästysalueilla tapahtuvasta luvanvaraisten hirvieläinten metsästyksestä oheistoimineen.

Maakesken Metsästäjät ry kuuluu 18 lupaosakkaan yhteisluvan piiriin, jonka metsästysalueet sijaitsee Padasjoen sekä osin Asikkalan ja Hämeenlinnan kunnissa.

Hirvijaoston toimintaa johtaa vuosittain valittava Metsästyksen johtaja.

Yhteystiedot

Metsästyksen johtaja:

Räsänen Antti          Koivukuja 11 17470 Maakeski           0400 496769

Varajohtajat:

  1. Järvinen Johannes    040 5656441
  2. Nieminen Mikko        040 5545543
  3. Nokelainen Mika   044 9712831
  4. Anttonen Jari             0400 676166